Кількість назв: 940
  Навчальна програма дисципліни «Історія педагогіки»
  Навчальний контент та методичні ресурси посібника
  Змістовий модуль 1. ЗАРОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕОРІЇ В УКРАЇНІ
  Тема 1. Історія педагогіки як наука. Виховання у первісному суспільстві
  Тема 2. Світова педагогічна думка та її вплив на розвиток вітчизняної педагогічної теорії та практики
  Тема 3. Школа і педагогічна думка Київської Русі
  Тема 4. Виховання і школа України в XIV – XV ст
  Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи
  Блок самоконтролю за змістовим модулем 1
  Тести самоконтролю до змістового модуля 1
  Змістовий модуль 2. ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА XVI – XVIII ст.
  Тема 1. Виховання та школа XVI – першої половини XVIII ст.
  Тема 2. Представники педагогічної думки XVI – XVII ст
  Тема 3. Представники педагогічної думки XVIII ст
  Інформаційний матеріал до теми
  Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи
  Блок самоконтролю за змістовим модулем 2
  Тести самоконтролю до змістового модуля 2
  Змістовий модуль 3. ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА XIX – ПОЧАТКУ ХХ ст.
  Тема 1. Педагогічні ідеї О. Духновича
  Тема 2. Представники педагогічної думки першої половини XIX ст
  Тема 3. Видатний вітчизняний педагог К. Ушинський
  Тема 4. Діяльність та педагогічні погляди освітніх діячів другої половини XIX ст
  Тема 5. Українські письменники другої половини XIX – початку XIX ст. у боротьбі за прогресивну педагогічну думку
  Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи
  Блок самоконтролю за змістовим модулем 3
  Тести самоконтролю до змістового модуля 3
  Змістовий модуль 4. ОСВІТНІ ДІЯЧІ 1918–1939 рр. ЯСКРАВІ ОСОБИСТОСТІ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ
  Тема 1. Освітні діячі періоду Української Народної Республіки
  Тема 2. Педагогічна концепція С. Русової
  Тема 3. Педагогічна система А. Макаренка
  Тема 4. Освітня діяльність А. Синявського, М. Скрипника, О. Музиченка, О. Залужного
  Тема 5. Педагогічна діяльність та погляди С. Чавдарова, Г. Костюка, І. Синиці, А. Бондаря, М. Ніжинського
  Тема 6. Освітня діяльність і педагогічні погляди В. Сухомлинського
  Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи
  Блок самоконтролю за змістовим модулем 4
  Тести самоконтролю до змістового модуля 4
  Індивідуальне навчально-дослідне завдання
  Додаткове методичне забезпечення
  Короткий іменний довідник
  Глосарій до курсу
  Ключ до тестів самоконтролю за змістовими модулями
  Вихідне інформаційне забезпечення

  Історія педагогіки