Кількість назв: 965
  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
  Змістовий модуль 1. Педагогіка як наука про виховання
  Тема 1.1: Загальна педагогіка як наука та навчальна дисципліна
  Тема 1.2: Категоріальний апарат педагогіки
  Тема 1.3: Методологічні підходи до виховання в умовах Нової української школи
  Блок самоконтролю за змістовим модулем І
  Змістовий модуль 2. Дитина як об’єкт та суб’єкт виховання
  Тема 2.1: Людина як об’єкт наукового пізнання
  Тема 2.2: Дитина як суб’єкт виховання
  Блок самоконтролю за змістовим модулем 2
  Змістовий модуль 3. Учитель нової української школи
  Тема 3.1: Сутність професії вчителя
  Тема 3.2: Сучасні вимоги до особистості вчителя початкової школи
  Блок самоконтролю за змістовим модулем 3
  ПРАКТИКУМ ІЗ ЗАГАЛЬНИХ ОСНОВ ПЕДАГОГІКИ
  Порядок виконання та оцінювання семінарських практичних робіт
  Індивідуальні завдання
  ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК
  ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
  ДОДАТКОВЕ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  Приблизні завдання модульної контрольної роботи
  Ключ до тестів самоконтролю за змістовими модулями
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Загальні основи педагогіки