Кількість назв: 965
  1.2. Історія виникнення та діяльності митних органів України
  1.2.1. Період зародження митної справи на українських землях (V ст. до н. е. – VIII ст. н. е.)
  1.2.2. Період Київської Русі (ІХ – середина ХІІІ ст.)
  1.2.3. Монголо-татарський період (середина ХІІІ – середина ХIV ст.)
  1.2.4. Литовський період (середина ХIV — середина ХVІ ст.)
  1.2.5. Період Гетьманщини та Запорізької Січі (XVI ст. — перша половина XVIII ст.)
  1.2.6. Період входження українських земель до Російської імперії (середина XVIII ст. – початок ХХ ст.)
  1.2.7. Митна справа за часів українських національних режимів 1917–1918 рр.
  1.2.8. Митна справа в Україні у радянську добу (1919–1991 рр.)
  РОЗДІЛ 2. Аналіз організації діяльності митних адміністрацій країн – членів ЄС
  2.1. Світові моделі побудови митних органів
  2.2. Митна адміністрація Австрії
  2.3. Митна адміністрація Бельгії
  2.4. Митна адміністрація Болгарії
  2.5. Митна адміністрація Великої Британії
  2.6. Митна адміністрація Греції
  2.7. Митна адміністрація Данії
  2.8. Митна адміністрація Естонії
  2.9. Митна адміністрація Ірландії
  2.10. Митна адміністрація Іспанії
  2.11. Митна адміністрація Італії
  2.12. Митна адміністрація Республіки Кіпр
  2.13. Митна адміністрація Латвії
  2.14. Митна адміністрація Литви
  2.15. Митна адміністрація Люксембургу
  2.16. Митна адміністрація Мальти
  2.17. Митна адміністрація Нідерландів
  2.18. Митна адміністрація Німеччини
  2.19. Митна адміністрація Польщі
  2.20. Митна адміністрація Португалії
  2.21. Митна адміністрація Румунії
  2.22. Митна адміністрація Словаччини
  2.23. Митна адміністрація Словенії
  2.24. Митна адміністрація Угорщини
  2.25. Митна адміністрація Фінляндії
  2.26. Митна адміністрація Франції
  2.27. Митна адміністрація Хорватії
  2.28. Митна адміністрація Чеської Республіки
  2.29. Митна адміністрація Швеції
  2.30. Система митних органів Євросоюзу та їх класифікація
  2.31. Роль міжнародних інституцій в уніфікації діяльності митних служб
  РОЗДІЛ 3. Становлення і розвиток митних органів України
  3.1. Структурно-функціональні зміни вітчизняних митних органів у період 1991–2012 рр.
  3.2. Трансформація митної служби у період 2012–2018 рр.
  3.3. Упровадження принципів доброчесності в діяльність митних органів
  3.4. Сучасні підходи до кадрової політики
  3.5. Захист інтересів осіб у правовідносинах з митними органами
  3.6. Забезпечення прозорості в діяльності митниць
  РОЗДІЛ 4. Вдосконалення діяльності митних органів України в сучасних умовах
  4.1. Імплементація міжнародних стандартів діяльності митної служби
  4.2. Пріоритетні напрями розвитку митної справи
  4.2.1. Система попереднього інформування та аналізу ризиків
  4.2.2. Уповноважений економічний оператор
  4.2.3. Упровадження механізму “єдиного вікна”
  4.2.4. Розвиток інформаційних технологій
  4.3. Організаційно-правове забезпечення протидії контрабанді та митним правопорушенням
  ПІСЛЯМОВА
  ДОДАТОК. Концепція реформування митної служби України на 2019–2029 рр.

  Європейський вектор розвитку української митниці