Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
  1.1. Інформаційна безпека як загальнонаукова та правова категорія (ґенеза поняття інформаційної безпеки України)
  1.2. Система забезпечення інформаційної безпеки України
  1.3. Адміністративно-правові засоби забезпечення інформаційної безпеки України
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО Й ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  2.1. Теоретичні аспекти функціонування системи інформаційної безпеки суб’єктів господарювання
  2.2. Особливості реалізації адміністративно-правових та організаційних форм і методів у сфері забезпечення інформаційної безпеки суб’єктів господарювання
  2.3. Розроблення заходів реалізації політики інформаційної безпеки суб’єктів господарювання
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  3.1. Правовий захист інформації, що міститься в установчих документах суб’єктів господарювання
  3.2. Правовий захист інформації з обмеженим доступом суб’єктів господарювання
  3.3. Правове забезпечення захисту інсайдерської інформації суб’єктів господарювання
  3.4. Адміністративно-правовий захист службової інформації суб’єктів господарювання
  3.5. Адміністративно-правовий захист конфіденційної інформації суб’єктів господарства
  Висновки до розділу 3
  РОЗДІЛ 4. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
  4.1. Перспективи розвитку адміністративно-правового регулювання відносин щодо безпеки інформації суб’єктів господарювання: аналіз зарубіжної практики та вітчизняних реалій
  4.2. Напрями вдосконалення адміністративно-правового захисту інформації суб’єктів господарювання
  Висновки до розділу 4
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Інформаційна безпека суб’єктів господарювання: проблеми теорії та практики правозастосування