Кількість назв: 940
  Виноградов В.І. Теоретичні аспекти планування розслідування злочинів у сфері публічних закупівель
  Гресь Ю.О., Волос Ю.О. Криміналістичний аналіз особи серійного вбивці
  Григорович В.Л. Возбуждение уголовных дел о незаконном собирании либо распространении информации о частной жизни
  Єлховський І.В., Чабан Я.С. Особливості розслідування квартирних крадіжок
  Ісмайлова Д.А. Особливості розслідування злочинів торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації
  Каменєва Г.В. Проблеми розслідування обігу незаконних лікарських засобів
  Кедик В.П. Сутність інститутів повернення судом: обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору
  Кедик В.П. Кримінально-правові наслідки засудження за межами країни в правових системах континентальної європи
  Когутич І.І. Окремі інформаційно-організаційні аспекти міжнародного співробітництва під час кримінального провадження у формі проведення обшуків приміщень та тимчасового доступу до речей і документів
  Кривко А.Н. Проблемы создания банка дактилоскопической информации
  Левшина І.М., Бєлік Л.С. Криміналістична версія та її значення в розслідуванні злочинів
  Линник О.А., Гресь Ю.О. Особливості розслідування розбойних нападів, вчинених з метою заволодіння ювелірними виробами
  Мотліч Ю.О. Проблемні питання визначення етапів розслідування корупційних злочинів, вчинених в органах місцевого самоврядування
  Овасап’ян К.П. Особливості початкового етапу розслідування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою
  Орехова Е.П. К вопросу об использовании научно-технических средств в уголовном процессе
  Панасюк А.О. Алгоритмізація діяльності слідчого при використанні мережі Інтернет у виявленні та розслідуванні злочинів
  Папуша І.О. Доведення до самогубства військовослужбовця: проблеми визначення обставин, що підлягають встановленню
  Парфило І.В. Способи фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів та їх криміналістична сутність
  Самойленко О.А. Тактична операція “Збирання електронних (цифрових) носіїв інформації”
  Stevenson Oksana Отдельные аспекты успеха Акситона
  Сулима А.В. Інформаційне забезпечення досудового розслідування злочинів
  Тамошюнайте Раса Задачи судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности
  Тіщенко В.В. Виявлення і трансформування криміналістично значущої інформації у кримінальному провадженні
  Фурдик А.М. Поняття та нормативно-правове регулювання контролю за вчиненням злочину
  Халімончук І.С., Бєлік Л.С. Значення використання інформаційних технологій у розслідуванні злочинів
  Хижняк Є.С. Актуальні питання застосування засобів анонімізації даних в глобальній мережі Інтернет
  Цикалюк А.Р., Гаврушенко О.С. Тактичні особливості допиту потерпілих у злочинах щодо розбещення неповнолітніх
  Чернега А.І., Гресь Ю.О. Особливості проведення огляду місця події на початковому етапі розслідування вбивств, пов’язаних із виявленням частин розчленованого трупа
  Шевчук В.М. Сучасні проблеми криміналістики: криза чи новий етап поступального розвитку
  Шепітько М.В. Особливості розслідування постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови

  Інформаційне забезпечення розслідування злочинів