Кількість назв: 940
  Тема № 2. Політико-правові концепції раннього та високого Середньовіччя
  Тема № 3. Європейські вчення про державу та право в період занепаду Середньовіччя
  Тема № 4. Вчення про державу та право у період Просвітництва (ранній модерн)
  РОЗДІЛ ІІ ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ ТА ПРАВО МОДЕРНУ
  Тема № 5. Європейська політико-правова думка кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст.
  Тема № 6. Європейські політико-правові школи кінця ХІХ – початку ХХ ст
  Тема № 7. Європейські політико-правові вчення ХХ – початку ХХІ ст
  Тема № 8. Політико-правові вчення Росії та України (кінець XVIІІ – початок XX ст.)
  ГЛОСАРІЙ

  Історія вчень про державу і право