Кількість назв: 940
  1.1. Громадянське суспільство: визначення категорії
  1.2. Громадянське суспільство та держава: вихідні умови співіснування
  1.3. Правові засади співпраці громадянського суспільства та держави
  1.4. Право громадської ініціативи як новий елемент у системі адміністративного права
  РОЗДІЛ 2. КОНЦЕПЦІЯ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ В СУЧАСНІЙ ДОКТРИНІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  2.1. Історичні аспекти становлення концепції людиноцентризму
  2.2. Сучасний стан реалізації концепції людиноцентризму на доктринальному рівні
  2.3. Приклади проблем у сфері доктринального забезпечення концепції людиноцентризму
  2.4. Способи (напрямки) реалізації концепції людиноцентризму на доктринальному та практичному рівнях
  РОЗДІЛ 3. КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА ТА ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ
  3.1. Взаємодія і взаємозалежність конституційного права та адміністративного права
  3.2. Конституційно-правові стандарти публічного адміністрування
  3.3. Зв’язаність публічного адміністрування конституційними правами та свободами людини і громадянина
  3.4. Принцип правомірності публічного адміністрування
  3.5. Принцип поділу влади та публічне адміністрування
  РОЗДІЛ 4. ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ (ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ): ВИХІДНІ ЗАСАДИ
  4.1. Публічне адміністрування як одна з форм реалізації публічної влади
  4.2. Суб’єкти публічного адміністрування
  4.3. Форми публічного адміністрування
  4.4. Публічне адміністрування та господарська діяльність суб’єктів публічного адміністрування
  4.5. Публічне адміністрування та публічний інтерес
  РОЗДІЛ 5. ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  5.1. Аналіз останніх досліджень і публікацій щодо розуміння категорії «предмет адміністративного права»
  5.2. Критичний аналіз сучасних підходів до розуміння предмета адміністративного права
  5.3. Оновлення розуміння предмета адміністративного права – вимога сьогодення
  5.4. Висновки щодо розуміння змісту категорії «предмет адміністративного права»
  РОЗДІЛ 6. ПРИНЦИП ЗАКОННОСТІ VS. ПРИНЦИП ПРАВОМІРНОСТІ
  6.1. Становлення принципу законності та його розуміння в науковій літературі
  6.2. Радянське адміністративне право і державне управління
  6.3. Інтерпретація принципу законності в країнах пострадянського регіону
  6.4. Принцип законності – сучасний принцип?
  РОЗДІЛ 7. ДЖЕРЕЛА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА СТАЛІ КОНСТРУКЦІЇ
  7.1. Система національних формалізованих джерел адміністративного права: оновлення підходів
  7.2. Чи є Конституція України джерелом адміністративного права?
  7.3. Особливість міжнародних договорів як джерел адміністративного права
  7.4. Юридичні акти Європейського Союзу в системі джерел адміністративного права
  7.5. Особливості визнання рішення суду загальної юрисдикції джерелом адміністративного права
  7.6. Неформалізовані акти як джерела адміністративного права
  7.7. Система формалізованих джерел адміністративного права за їх юридичною силою
  РОЗДІЛ 8. ОСКАРЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПОДАТКОВОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ)
  8.1. Індивідуальна податкова консультація як предмет оскарження в адміністративному суді
  8.2. Індивідуальна податкова консультація та її аналіз через призму правової доктрини
  РОЗДІЛ 9. ЧИ МОЖЕ ГРОМАДСЬКА РАДА ДОБРОЧЕСНОСТІ БУТИ ВІДПОВІДАЧЕМ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДІ?
  9.1. Чи є Громадська рада доброчесності суб’єктом владних повноважень?
  9.2. Чи є діяльність Громадської ради доброчесності з надання висновку про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності владною управлінською функцією?
  9.3. Що становить собою, з юридичної точку зору, висновок Громадської ради доброчесності про невідповідність судді (кандидата на посаду судді) критеріям професійної етики та доброчесності для цілей кваліфікаційного оцінювання?
  РОЗДІЛ 10. КОНСТИТУЦІЙНІ ПІДСТАВИ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА НА СВОБОДУ МИРНИХ ЗІБРАНЬ: ЯК ЇХ РОЗУМІТИ ТА ЗАСТОСОВУВАТИ НА ПРАКТИЦІ
  10.1. Загальні умови обмеження права на свободу мирних зібрань
  10.2. Національна безпека
  10.3. Громадський порядок
  10.4. Запобігання заворушенням чи злочинам
  10.5. Охорона здоров’я населення
  10.6. Захист прав і свобод інших людей
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Адміністративне право і процес: теорія та практика правозастосування