Кількість назв: 940
  1.2. Поняття та ознаки адміністративно-правових гарантій нотаріальної діяльності
  1.3. Система адміністративно-правових гарантій нотаріальної діяльності та їх класифікація
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ УМОВ ДОСТУПУ ГРОМАДЯН ДО ЗАЙНЯТТЯ НОТАРІАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ
  2.1 Вимоги, що висуваються до кандидатів на посаду нотаріуса
  2.2. Адміністративно-правове регулювання процедури добору кандидатів на посаду нотаріуса
  2.3. Основні напрями забезпечення рівних умов доступу громадян до зайняття нотаріальною діяльністю
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ НОТАРІУСАМ В ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННІ НИМИ НОТАРІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ
  3.1. Перехід до єдиної форми організації нотаріату як основна передумова гарантування рівних можливостей нотаріусам в організації та здійсненні ними нотаріальної діяльності
  3.2. Основні напрями вдосконалення адміністративно-правового регулювання організації та здійснення нотаріальної діяльності
  Висновки до розділу 3
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Адміністративно-правові гарантії нотаріальної діяльності в Україні