Кількість назв: 965
  1.2. Генеза правових засад забезпечення безпеки на автомобільному транспорті
  1.3. Поняття та особливості забезпечення безпеки на автомобільному транспорті
  1.4. Принципи забезпечення безпеки на автомобільному транспорті
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
  2.1. Поняття суб’єктів забезпечення безпеки на автомобільному транспорті
  2.2. Класифікація суб’єктів забезпечення безпеки на автомобільному транспорті
  2.3. Правові засади діяльності суб’єктів забезпечення безпеки на автомобільному транспорті
  2.4. Взаємодія суб’єктів забезпечення безпеки на автомобільному транспорті
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
  3.1. Сутність і види адміністративних процедур у сфері забезпечення безпеки на автомобільному транспорті
  3.2. Реєстраційні процедури у сфері забезпечення безпеки на автомобільному транспорті
  3.3. Дозвільні процедури у сфері забезпечення безпеки на автомобільному транспорті
  3.4. Контрольно-наглядові адміністративні процедури у сфері забезпечення безпеки на автомобільному транспорті
  Висновки до розділу 3
  РОЗДІЛ 4. НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
  4.1. Забезпечення безпеки дорожнього руху як складова забезпечення безпеки на автомобільному транспорті
  4.2. Особливості забезпечення безпеки на автомобільному транспорті під час перевезення пасажирів на міському та міжміському транспорті
  4.3. Особливості забезпечення безпеки на автомобільному транспорті під час перевезення вантажів
  4.4. Розвиток транспортної інфраструктури як засада забезпечення безпеки на автомобільному транспорті
  Висновки до розділу 4
  РОЗДІЛ 5. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ
  5.1. Концептуальні засади забезпечення безпеки на автомобільному транспорті
  5.2. Зарубіжний досвід забезпечення безпеки на автомобільному транспорті та можливості його використання в Україні
  5.3. Напрями вдосконалення державної політики у сфері забезпечення безпеки на автомобільному транспорті
  5.4. Удосконалення відповідальності у сфері забезпечення безпеки на автомобільному транспорті
  Висновки до розділу 5
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Адміністративно-правові засади забезпечення безпеки на автомобільному транспорті