Кількість назв: 965
  1.2. Міжнародно-правові стандарти реалізації прокуратурою правоохоронної функції держави
  1.3. Генеза нормативно-правового регулювання реалізації органами прокуратури правоохоронної функції держави
  Висновки до розділу 1
  Розділ 2. МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОКУРАТУРОЮ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
  2.1. Напрями, завдання та функції реалізації прокуратурою правоохоронної функції держави
  2.2. Адміністративні процедури кадрової роботи в органах прокуратури
  2.3. Адміністративні акти, які приймає прокуратура в межах реалізації правоохоронної функції держави
  Висновки до розділу 2
  Розділ 3. ОКРЕМІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОКУРАТУРОЮ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ
  3.1. Особливості взаємодії органів прокуратури з іншими суб’єктами реалізації правоохоронної функції держави
  3.2. Інформаційно-правове забезпечення діяльності прокуратури щодо здійснення правоохоронної функції держави
  3.3. Запобігання корупційним правопорушенням прокуратурою як один із напрямів реалізації правоохоронної функції держави
  Висновки до розділу 3
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Адміністративно-правові засади здійснення прокуратурою правоохоронної функції держави