Кількість назв: 965
  1.2. Завдання, особливості та принципи публічно-сервісної діяльності з реалізації державної податкової політики
  1.3. Нормативно-правове регулювання публічно-сервісної діяльності з реалізації державної податкової політики
  Висновки до розділу 1
  Розділ 2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ
  2.1. Поняття та структура механізму здійснення публічно-сервісної діяльності з реалізації державної податкової політики
  2.2. Адміністративно-правовий статус Державної податкової служби України та його характеристика
  2.3. Завдання та функції державного регулювання щодо здійснення публічно-сервісної діяльності Державною податковою службою України
  Висновки до розділу 2
  Розділ 3. ФОРМИ ТА МЕТОДИ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ
  3.1. Сутність і види форм здійснення публічно-сервісної діяльності з реалізації державної податкової політики
  3.2. Поняття та система методів публічно-сервісної діяльності з реалізації державної податкової політики
  3.3. Гарантії прав учасників адміністративно-правових відносин під час здійснення публічно-сервісної діяльності з реалізації державної податкової політики
  Висновки до розділу 3
  Розділ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ЗМІСТ ОКРЕМИХ ВИДІВ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ
  4.1. Сутність, особливості та види адміністративних процедур у діяльності Державної податкової служби України
  4.2. Дозвільні процедури в діяльності Державної податкової служби України
  4.3. Реєстраційні процедури в діяльності Державної податкової служби України
  4.4. Контрольно-наглядові процедури в діяльності Державної податкової служби України
  4.5. Інформаційні процедури в діяльності Державної податкової служби України
  Висновки до розділу 4
  Розділ 5. ПЕРСПЕКТИВИ ПОБУДОВИ НОВОЇ МОДЕЛІ ПУБЛІЧНО-СЕРВІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ
  5.1. Зарубіжний досвід здійснення органами публічної адміністрації публічно-сервісної діяльності та можливості його використання в Україні
  5.2. Тенденції вдосконалення публічно-сервісної діяльності Державної податкової служби України в умовах європейської інтеграції
  5.3. Шляхи розвитку адміністративно-правового регулювання публічно-сервісної діяльності Державної податкової служби України як основа побудови нової моделі функціонування державних інституцій
  Висновки до розділу 5
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Адміністративно-правові засади публічно-сервісної складової державної податкової політики в Україні