Кількість назв: 940
  1.2. Методологічні засади концепції інформаційної безпеки неповнолітніх в Україні
  1.3. Теоретична модель механізму адміністративно-правового забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх
  1.4. Загрози й ризики інформаційній безпеці неповнолітньої особи та синкретичні детермінанти, що їх зумовлюють
  1.5. Мультиплікативність концепції інформаційної безпеки неповнолітніх як сегмента державної інформаційної політики
  РОЗДІЛ 2. РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ НОРМАМИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  2.1. Інформаційна безпека неповнолітніх як об’єкт правового регулювання і правового впливу
  2.2. Законодавче забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх
  2.3. Адміністративна відповідальність фізичних та юридичних осіб за порушення інформаційної безпеки неповнолітніх
  2.4. Теоретичне підґрунтя впровадження інформаційно-ювенальної деліктології
  РОЗДІЛ 3. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  3.1. Сутність публічного управління у сфері забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх
  3.2. Суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх
  3.3. Повноваження МОН України щодо забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх
  3.4. Взаємодія центральних органів виконавчої влади та інститутів громадянського суспільства з питань забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх
  РОЗДІЛ 4. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НЕПОВНОЛІТНІХ
  4.1. Адміністративно-правовий потенціал процесів кіберсоціалізації особистості
  4.2. Адміністративно-правові засоби подолання негативного впливу медіапростору на особистість неповнолітнього
  4.3. Організаційно-правові основи формування інформаційної культури неповнолітнього засобами медіаосвіти
  4.4. Теоретичне підґрунтя превенції інформаційно-ювенальних деліктів
  РОЗДІЛ 5. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ
  5.1. Теоретичні засади впровадження ювенальної інформаційно-безпекової компаративістики
  5.2. Зарубіжний досвід практичного забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх та можливості його адаптації до українських реалій
  5.3. Гармонізація адміністративного законодавства України з міжнародними актами щодо забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Адміністративно-правове забезпечення інформаційної безпеки неповнолітніх в Україні: сучасний стан і тенденції реалізації