Кількість назв: 965
  1.2. Структура та основні елементи адміністративно- правового забезпечення публічного порядку
  1.3. Охорона публічного порядку як невід’ємна складова адміністративно- правового забезпечення публічного порядку
  1.4. Адміністративно- правове забезпечення публічного порядку крізь призму кодифікації чинного законодавства
  РОЗДІЛ 2. ПРОСТУПКИ ПРОТИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ
  2.1. Проблемні питання проступків проти публічного порядку
  2.2. Проступки проти публічного порядку: сучасна парадигма
  2.3. Ознаки та юридичний склад проступку проти публічного порядку
  2.4. Об’єкт проступку проти публічного порядку в умовах реформування українського законодавства
  РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВЧИНЕННЯ ПРОСТУПКІВ ПРОТИ ПУБЛІЧНОГО ПОРЯДКУ В УМОВАХ ОСОБЛИВОГО ПРАВОВОГО РЕЖИМУ
  3.1. Провадження у справах про вчинення проступків проти публічного порядку: концептуальні підходи та зарубіжний досвід
  3.2. Процесуальні права учасників провадження у справі про проступок проти публічного порядку
  3.3. Особливості адміністративно- юрисдикційної діяльності Національної поліції України
  РОЗДІЛ 4. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
  4.1. Загальна характеристика нормативно- правового забезпечення діяльності Національної поліції України у сфері публічного порядку
  4.2. Адміністративна діяльність Національної поліції України щодо забезпечення публічного порядку в умовах особливого правового режиму
  4.3. Взаємодія поліції з населенням як стратегічний напрям діяльності органів правопорядку: вітчизняна практика та міжнародний аспект
  4.4. Актуальні питання місцевої (муніципальної) варти
  ПІСЛЯМОВА
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ

  Адміністративно-правове забезпечення публічного порядку в сучасних умовах: вітчизняний та міжнародний досвід