Кількість назв: 965
  1.2. Міжнародний досвід введення спеціальних адміністративних режимів на окремих територіях
  1.3. Адміністративний режим антитерористичної операції та суміжні категорії права
  РОЗДІЛ 2. АНТИТЕРОРИСТИЧНА ОПЕРАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
  2.1. Правові основи введення режиму антитерористичної операції
  2.2. Суб’єкти протидії тероризму в умовах адміністративного режиму антитерористичної операції
  2.3. Обмеження прав і свобод під час проведення антитерористичної операції
  РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕЖИМУ ДОВГОТРИВАЛОЇ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ (ДОСВІД УКРАЇНИ 2014–2016 РР.)
  3.1. Поняття та адміністративно-правовий статус тимчасово неконтрольованої території в зоні проведення антитерористичної операції
  3.2. Особливості фінансової та митної політики в регіоні проведення антитерористичної операції
  3.3. Особливості юридичної відповідальності за порушення військового обов’язку та здійснення правосуддя у зв’язку з адміністративним режимом АТО
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
  ДОДАТКИ

  Адміністративно-правовий режим антитерористичної операції в Україні