Кількість назв: 940
  1.2 Адміністративна процедура та її співвідношення із суміжними поняттями
  1.3 Види адміністративної процедури
  Висновки до розділу 1
  Розділ 2. Зміст правового регулювання адміністративної процедури
  2.1 Ідея адміністративної процедури: базові елементи
  2.2 Концепція доброго адміністрування та її вплив на правове регулювання адміністративної процедури
  2.3 Принципи та правила адміністративної процедури як основа її правового регулювання
  2.4 Принцип офіційності (інквізиційний, дослідницький) та його особлива роль для адміністративної процедури
  Висновки до розділу 2
  Розділ 3. Адміністративно-процедурне законодавство та його становлення в Україні
  3.1 Огляд нормативно-правової бази про адміністративну процедуру в Україні. Відсутність системного розвитку адміністративно-процедурного законодавства
  3.2 Загальні та рамкові законодавчі акти, що містять окремі адміністративно-процедурні норми
  3.3 Нормативно-правові акти, що врегульовують адміністративну процедуру у певній сфері публічного адміністрування (акти спеціального законодавства)
  Висновки до розділу 3
  Розділ 4. Зарубіжний досвід систематизації адміністративно-процедурного законодавства та висновки для України
  4.1 Історичний аспект формування адміністративно-процедурного законодавства
  4.2 Моделі систематизації адміністративно-процедурного законодавства, їх переваги та недоліки
  4.3 Обсяг правового регулювання загальних законів (кодексів) про адміністративну процедуру
  4.4 Сучасні тенденції розвитку адміністративно-процедурного законодавства у зарубіжних державах
  Висновки до розділу 4
  Розділ 5. Перспективи систематизації адміністративно-процедурного законодавства в Україні
  5.1 Соціально-політичні та правові передумови систематизації національного адміністративно-процедурного законодавства
  5.2 Огляд основних положень проекту закону України «Про адміністративну процедуру»
  5.2.1 Предмет правового регулювання та вилучення із сфери дії
  5.2.2 Структура та зміст законопроекту: загальна характеристика
  5.2.3 Нова юридична термінологія та інші ключові новації законопроекту
  5.3 Приведення чинного законодавства України із вмістом адміністративно-процедурних норм у відповідність із стандартами адміністративної процедури
  Висновки до розділу 5
  Загальні висновки

  Адміністративно-процедурне законодавство та його систематизація