Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1. АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНИХ УМОВАХ
  1.1. Конституційні засади здійснення земельної реформи у контексті реалізації стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» (Носік В.В.)
  1.2. Юридичні дефекти земельно-правових термінів: проблеми запобігання та мінімізації (Коваленко Т.О.)
  1.3. Науково-теоретичний аналіз основних недоліків сучасного земельного законодавства України та шляхів їх усунення (сидор В.Д.)
  1.4. Проблеми правового забезпечення соціальної функції права власності на землю в Україні (Костяшкін І.О.)
  1.5. Науково-теоретичний аналіз правових режимів категорій земель, окрім земель сільськогосподарського призначення (Шульга М.В.)
  1.6. Правові проблеми підвищення продуктивності земель лісогосподарського призначення (Шарапова с.В.)
  1.7. Науково-практичний аналіз проблемних аспектів договірних земельних відносин (степська О.В.)
  1.8. Теоретичні та практичні проблеми здійснення прав на чужі земельні ділянки (Харитонова Т.Є.)
  РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ТА СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ
  2.1. Еволюція аграрного законодавства України: проблеми систематизації та уніфікації понять (Єрмоленко В.М.)
  2.2. Напрями еволюції аграрного права у контексті міжнародної інтеграції України (Духневич А.В.)
  2.3. Інституційна природа соціального розвитку села та принципи його правового регулювання (Гафурова О.В.)
  2.4. Правове забезпечення сільського туризму як напряму диверсифікації сільських територій (Статівка А.М., Кульчій І.М.)
  2.5. Сільськогосподарські кооперативи та агрохолдинги як популярні форми об’єднань сільськогосподарських товаровиробників: правові проблеми функціонування (Уркевич В.Ю.)
  2.6. Формальні недоліки аграрного законодавства у сфері державної підтримки сільського господарства України (Григор’єва Х.А.)
  2.7. Якість сільськогосподарської продукції: проблеми удосконалення вітчизняного законодавства на основі міжнародного досвіду (Бугера С.І.)
  2.8. Правове та інституційне забезпечення контрольно-наглядової діяльності в агропромисловому комплексі України (Бондар О.Г.)
  2.9. Теоретико-правові засади органічного сільського господарства в умовах забезпечення сталого розвитку (Курман Т.В.)
  РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ ЗАСАД ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
  3.1. Концептуальні засади верховенства права в екологічному законодавстві України (Гетьман А.П.)
  3.2. Теоретико-методологічні засади розвитку екологічного права (Костицький В.В.)
  3.3. Міжнародні договори як джерела екологічного права України (Гвоздик П.О.)
  3.4. Теоретичні аспекти наближення національного законодавства у сфері забезпечення екологічної безпеки до нормативно-правових актів Європейського Союзу (Анісімова Г.В.)
  3.5. Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення створення і функціонування екологічної мережі України (Ващишин М.Я.)
  3.6. Еколого-правова політика у сфері зміни клімату: її принципи, види та джерела (Романко С.М.)
  3.7. Правове забезпечення екологічної безпеки в промисловості України (Краснова Ю.А.)
  3.8. Правове регулювання поводження з відходами в Україні: проблеми та перспективи систематизації та розвитку (Зуєв В.А.)
  3.9. Правові засади досягнення екологічної безпеки у сфері біотехнологій (Піддубний О.Ю.)
  РОЗДІЛ 4. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ, ЕФЕКТИВНОЇ ОХОРОНИ І СВОЄЧАСНОГО ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
  4.1. Природноресурсове право: проблеми та перспективи становлення і розвитку у правовій системі України (Каракаш І.І.)
  4.2. Правове регулювання екологічного підприємництва як умова забезпечення еколого-збалансованого природокористування (Бобкова А.Г.)
  4.3. Правові проблеми використання, охорони і відтворення ґрунтів в Україні (Гавриш Н.С.)
  4.4. Актуальні проблеми правового забезпечення використання і охорони надр в Україні (Кірін Р.С.)
  4.5. Проблеми законодавчого забезпечення використання і охорони рослинного і тваринного світу в Україні (Соколова А.К.)
  4.6. Теоретико-правові проблеми відновлення земель та інших природних ресурсів (Лісова Т.В.)
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

  Актуальні проблеми правового регулювання аграрних, земельних, екологічних та природоресурсних відносин в Україні