Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД ЗАСУДЖЕНИХ У МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ УКРАЇНИ
  1.1. Стан дослідження проблем злочинності серед засуджених у місцях несвободи
  1.2. Методологічний інструментарій дослідження злочинності серед засуджених у місцях несвободи
  1.3. Методика експериментального дослідження злочинності серед засуджених у місцях несвободи
  1.4. Наукове обгрунтування поняття місця несвободи та його зміст
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. КРИМІНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД ЗАСУДЖЕНИХ У МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ
  2.1. Поняття та зміст антикриміногенного впливу на злочинність серед засуджених в місцях несвободи
  2.2. Феномен злочинності серед засуджених у місцях несвободи
  2.3. Інституціоналізація як передумова злочинності серед засуджених у місцях несвободи
  2.4. Професійна деформація персоналу місць несвободи як криміногенний чинник вчинення засудженими нового злочину у місцях несвободи
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД ЗАСУДЖЕНИХ У МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ
  3.1. Сучасний стан та тенденції злочинності серед засуджених у місцях несвободи
  3.2. Детермінанти злочинності серед засуджених у місцях несвободи
  3.3. Кримінологічна характеристика особи, яка вчиняє новий злочин у місцях несвободи
  3.4. Віктимологічна характеристика жертви злочину у місцях несвободи
  3.5. Латентна злочинність серед засуджених у місцях несвободи (вчинення статевих злочинів; шахрайства, кіберзлочинів, злочинів проти власності)
  Висновки до розділу 3
  РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ ТА СИСТЕМА ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД ЗАСУДЖЕНИХ У МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ УКРАЇНИ
  4.1. Наукове обґрунтування поняття запобігання злочинності серед засуджених у місцях несвободи
  4.2. Правова основа та суб’єкти запобігання злочинності серед засуджених у місцях несвободи
  4.3. Кримінологічне прогнозування та планування як передумова ефективності запобігання злочинності серед засуджених у місцях несвободи
  4.4. Оцінювання та ефективність запобіжної діяльності запобігання злочинності серед засуджених у місцях несвободи
  Висновки до розділу 4
  РОЗДІЛ 5. ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД ЗАСУДЖЕНИХ У МІСЦЯХ НЕСВОБОДИ ТА ЗАСОБИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ
  5.1. Зарубіжний досвід запобігання злочинності серед засуджених у місцях несвободи
  5.2. Загально-соціальні заходи запобігання злочинності серед засуджених у місцях несвободи
  5.3. Спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинності серед засуджених у місцях несвободи
  5.4. Індивідуально-профілактичні заходи запобігання злочинності серед засуджених у місцях несвободи
  Висновки до розділу 5
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ

  Антикриміногенний вплив на злочинність у місцях несвободи України