Кількість назв: 940
  1.2. Правове регулювання відносин у сфері використання земель для містобудівних потреб: аналітичний огляд наукових джерел
  1.3. Ґенеза правового забезпечення використання земель для містобудівних потреб
  1.4. Концепція містобудівного права України: проблеми та перспективи
  РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ МІСТОБУДІВНИХ ПОТРЕБ
  2.1. Просторова основа містобудування: проблеми юридичного визначення
  2.2. Конституційні засади права власності на землі, призначені для містобудівних потреб
  2.3. Формування земельних ділянок для містобудівних потреб
  2.4. Територіальне планування використання земель для містобудівних потреб
  РОЗДІЛ 3. ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ ДЛЯ МІСТОБУДІВНИХ ПОТРЕБ: ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
  3.1. Загальна характеристика публічно- правових аспектів здійснення прав на землю для містобудівних потреб
  3.2. Безоплатна приватизація земельних ділянок для містобудівних потреб
  3.3. Адміністративний договір як джерело регулювання правовідносин із використання земельних ділянок для містобудівних потреб
  3.4. Вирішення (врегулювання) спорів щодо здійснення прав на земельні ділянки для містобудівних потреб
  РОЗДІЛ 4. ПРИВАТНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК У МІСТОБУДУВАННІ
  4.1. Земельна ділянка як об’єкт нерухомості: приватно- правове визначення
  4.2. Особливості використання земельних ділянок для містобудівних потреб на окремих правових титулах
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Використання земель для містобудівних потреб: теоретичні та практичні проблеми