Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1. НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
  1.1. Концептуально-правові підходи до розуміння поняття та змісту державної підтримки сільського господарства
  1.2. Правове регулювання державної підтримки сільського господарства: законодавчі та науково-теоретичні проблеми
  1.3. Класифікація державної підтримки сільського господарства: напрями, форми, засоби, способи та правові механізми
  РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ВИРОБНИЦТВА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
  2.1. Правовий аналіз загальногалузевої державної підтримки виробництва сільськогосподарської продукції
  2.1.1. Податкова підтримка сільського господарства
  2.1.2. Кредитна підтримка сільського господарства
  2.1.3. Матеріально-технічна підтримка сільського господарства
  2.1.4. Страхова підтримка сільського господарства
  2.2. Правова характеристика державної підтримки окремих галузей сільськогосподарського виробництва
  2.2.1. Спеціальна галузева підтримка тваринництва
  2.2.2. Спеціальна галузева підтримка рослинництва
  2.2.3. Спеціальна галузева підтримка рибництва
  2.3. Законодавчі засади державної підтримки суб’єктів сільськогосподарського виробництва
  2.3.1. Спеціальна державна підтримка фермерських господарств
  2.3.2. Спеціальна державна підтримка сільськогосподарської кооперації
  2.3.3. Спеціальна державна підтримка інших суб’єктів аграрного господарювання
  РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
  3.1. Державна підтримка переробки сільськогосподарської продукції: правові проблеми
  3.2. Законодавче забезпечення державної підтримки у сфері реалізації сільськогосподарської продукції
  3.2.1. Правове забезпечення цінового регулювання
  3.2.2. Правові проблеми стимулювання попиту на сільськогосподарську продукцію
  3.2.3. Законодавче забезпечення налагодження збутової інфраструктури
  3.3. Правові аспекти надання державної підтримки у сфері інформаційно-консультаційного забезпечення сільського господарства
  РОЗДІЛ 4. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
  4.1. Правове регулювання державної підтримки селекційно-племінної роботи в сільському господарстві
  4.2. Правове забезпечення державної підтримки екологізації сільськогосподарської діяльності
  4.3. Правове забезпечення державної підтримки агроінноваційної діяльності
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Державна підтримка сільського господарства України: проблеми правового забезпечення