Кількість назв: 965
  1.2. Джерельна база дослідження еволюції законодавства про кримінальну відповідальність УСРР (УРСР) 1919−1959 рр
  1.3. Методологія дослідження формування і розвитку законодавства про кримінальну відповідальність УСРР (УРСР) 1919−1959 рр
  РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УСРР (УРСР) (1919−1940 РР.)
  2.1. Формування законодавства про кримінальну відповідальність в період становлення радянської влади в Україні в умовах політики “Воєнного комунізму” (1919–1922 рр.)
  2.2. Кодифікація законодавства про кримінальну відповідальність УСРР у період НЕПу та її згортання (1922–1930 рр.)
  2.3. Тенденції розвитку законодавства про кримінальну відповідальність УРСР в умовах здійснення політики колективізації, індустріалізації та масових репресій (1930–1940 рр.)
  РОЗДІЛ 3. ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УРСР У ВОЄННИЙ ТА ПОВОЄННИЙ ПЕРІОДИ (1941–1959 РР.)
  3.1. Зміни у законодавстві про кримінальну відповідальність УРСР у воєнний період (1941–1945 рр.)
  3.2. Законодавство про кримінальну відповідальність УРСР у повоєнний період (1945–1959 рр.)
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

  Еволюція законодавства про кримінальну відповідальність УСРР (УРСР) (1919–1959 рр.)