Кількість назв: 965
  ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
  ВСТУП
  РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
  1.1. Процесуальний механізм забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи у кримінальному провадженні: поняття, сутність та структурні елементи
  1.2. Кримінальні процесуальні гарантії як засоби забезпечення прав, свобод та законних інтересів особи на стадії досудового розслідування
  1.3. Права, свободи та законні інтереси особи як об’єкти забезпечення у кримінальному провадженні
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
  2.1. Поняття та класифікація міжнародно-правових актів у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів особи в кримінальному судочинстві
  2.2. Міжнародні правові акти як джерело кримінального процесуального законодавства України
  2.3. Застосування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТОРОНОЮ ОБВИНУВАЧЕННЯ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
  3.1. Процесуальна діяльність слідчого щодо забезпечення прав, свобод та законних інтересів особи на стадії досудового розслідування
  3.2. Повноваження прокурора із забезпечення прав, свободи та законних інтересів особи на стадії досудового розслідування
  3.3. Застосування слідчим, прокурором європейських правових стандартів у досудовому розслідуванні
  Висновки до розділу 3
  РОЗДІЛ 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ОСІБ, УПОВНОВАЖЕНИХ НА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХИСТУ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
  4.1. Участь захисника як гарантія захисту прав, свобод і законних інтересів особи
  4.2. Процесуальна діяльність захисника як учасника доказування у досудовому провадженні
  4.3. Правова регламентація участі представника та законного представника під час досудового розслідування
  Висновки до розділу 4
  РОЗДІЛ 5. ПРОЦЕСУАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СЛІДЧОГО СУДДІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСОБИ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
  5.1. Слідчий суддя як суб’єкт забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи під час досудового розслідування
  5.2. Межі судового контролю щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи під час досудового розслідування
  5.3. Зарубіжний досвід реалізації слідчим суддею функції судового контролю в кримінальному судочинстві
  Висновки до розділу 5
  РОЗДІЛ 6. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
  6.1. Предмет оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування
  6.2. Процесуальний порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора під час досудового розслідування
  6.3. Процесуальний порядок оскарження ухвал слідчого судді під час досудового розслідування
  Висновки до розділу 6
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Забезпечення прав, свобод і законних інтересів особи на стадії досудового розслідування