Кількість назв: 965
  1.1.1. Політичні та інші соціально-правові умови реалізації антикорупційних реформ в сфері публічного права
  1.2. Правові засади трансформацій та ефективності застосування антикорупційного законодавства
  1.2.1. Природно-правові інтерпретації антикорупційних трансформацій публічного права відкритого суспільства
  1.2.2. Юридично-позитивістський підхід до осмислення реалій антикорупційних: на прикладі організації вітчизняних судів та правоохоронних органів
  1.2.3. Когнітивний потенціал семасіологічного інструментарію у процесах антикорупційних трансформацій публічного права
  1.3. Незалежність, доброчесність та інші елементи ефективних антикорупційних трансформацій публічного права: на прикладі правоохоронної діяльності та роботи судів
  1.3.1. Незалежність спеціального антикорупційного правоохоронного органу
  1.3.2. Роль поліції у реалізації антикорупційних реформ
  1.3.3. Вплив вихідних принципів права відкритого суспільства на роботу судів як елемент забезпечення результативності антикорупційної боротьби
  РОЗДІЛ ІІ. «АНТИКОРУПЦІЙНІ» ОБМЕЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ПОВЯЗАНИМ З КОРПУЦІЄЮ: ВИДИ, ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ ВЧИНЕННЮ
  2.1. Особи, на яких поширюються обмеження, пов’язані із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
  2.1.1. Особи, на яких поширюються обмеження щодо одержання подарунків
  2.1.2. Особи, на яких поширюються обмеження після припинення діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
  2.1.3. Особи, на яких поширюються обмеження щодо суміщення та сумісництва із діяльністю, пов’язаною із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
  2.1.4. Особи, щодо яких поширюється обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища
  2.1.5. Особи, на яких поширюються обмеження спільної роботи близьких осіб
  2.2. Обмеження щодо одержання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
  2.3. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
  2.4. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
  2.5. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища
  2.6. Обмеження спільної роботи близьких осіб
  РОЗДІЛ ІІІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
  3.1. Співвідношення понять «корупційний злочин» і «корупційне правопорушення»
  3.2. Суб’єктний склад корупційних злочинів: дискусійні аспекти
  3.3. Пропозиція, обіцянка, вимагання неправомірної вигоди та прохання надати таку вигоду як форми корупційної поведінки
  3.4. Об’єктивна сторона складів корупційних злочинів: проблеми кваліфікації та вдосконалення Кримінального кодексу України
  3.5. Кримінально-праве заохочення як альтернативний варіант реагування на вчинення корупційних злочинів
  3.6. Кримінально-правова заборона щодо незаконного збагачення як одне з найбільш контраверсійних положень антикорупційного законодавства України
  ВИСНОВКИ

  Загальнотеоретичні, адміністративно- та кримінально-правові основи концептуалізації антикорупційної реформи в Україні