Кількість назв: 940
  1.2. Поняття та способи захисту і охорони навколишнього середовища
  1.3. Принципи захисту навколишнього середовища
  РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ І ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВІД ВІЙСЬКОВИХ РУЙНУВАНЬ
  2.1. Поняття та види збройних конфліктів
  2.2. Вплив збройних конфліктів на навколишнє середовище
  2.3. Основні принципи права збройних конфліктів і співвідношення їх з принципами міжнародного права навколишнього середовища
  2.4. Захист навколишнього середовища нормами права збройних конфліктів
  РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ У ГАЛУЗІ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ
  3.1. Відносини, що виникають з охорони та захисту навколишнього середовища в збройних конфліктах, як об’єкт міжнародно-правового регулювання
  3.2. Міжнародно-правовий захист навколишнього середовища під час збройних конфліктів міжнародного характеру
  3.3. Міжнародно-правовий захист навколишнього середовища під час збройних конфліктів неміжнародного характеру
  РОЗДІЛ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ, ЗАВДАНУ НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩУ ЗБРОЙНИМИ КОНФЛІКТАМИ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ
  4.1. Міжнародна та внутрішньодержавна відповідальність за шкоду, завдану навколишньому середовищу в результаті збройного конфлікту
  4.2. Імплементація міжнародно-правових норм щодо захисту навколишнього середовища в збройних конфліктах в національне законодавство України
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Захист навколишнього середовища у збройних конфліктах