Кількість назв: 940
  1.2. Звільнення від доказування в адміністративному судочинстві як вид звільнення від виконання юридичного обов’язку
  1.3. Методологія пізнання інституту звільнення від доказування в адміністративному судочинстві
  РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДСТАВ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ДОКАЗУВАННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
  2.1. Умови та порядок визнання обставин учасниками справи
  2.2. Загальновідомі обставини: ознаки, процесуальне вираження, юридичне значення
  2.3. Джерела, межі застосування та міра обов’язковості преюдиції в адміністративному судочинстві
  РОЗДІЛ 3. МІЖГАЛУЗЕВИЙ ТА МІЖСИСТЕМНИЙ ДОСВІД ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ДОКАЗУВАННЯ, ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ
  3.1. Підстави звільнення від доказування в цивільному, господарському та кримінальному процесах України
  3.2. Зарубіжний досвід звільнення від доказування в адміністративному судочинстві
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Звільнення від доказування в адміністративному судочинстві: теорія та практика