Кількість назв: 965
  1.2. Нормативні джерела дослідження конституційно-правового статусу професійних спілок
  1.3. Ґенеза конституційно-правового регулювання статусу професійних спілок в Україні
  1.4. Особливості становлення конституційно-правового регулювання статусу професійних спілок в окремих країнах ЄС
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО НА ОБ’ЄДНАННЯ У ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ Й ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЄС
  2.1. Поняття та зміст конституційного права на об’єднання у професійні спілки
  2.2. Право на об’єднання у професійні спілки в системі конституційних прав та свобод
  2.3. Конституційно-правове регулювання обмежень права на об’єднання у професійні спілки
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТВОРЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ ТА ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЄС
  3.1. Поняття, ознаки та порядок створення професійної спілки як особливого виду громадської організації
  3.2. Конституційно-правові засади легалізації професійних спілок
  3.3. Правові підстави та порядок припинення діяльності професійних спілок
  Висновки до розділу 3
  РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ ТА ОКРЕМИХ КРАЇНАХ ЄС
  4.1. Функції професійних спілок як особливого виду громадських організацій
  4.2. Принципи створення, організації й функціонування професійних спілок та особливості їх закріплення в законодавстві України та окремих країн ЄС
  4.3. Права та обов’язки професійних спілок як елемент їх конституційно-правового статусу
  4.4. Основні юридичні гарантії діяльності професійних спілок
  Висновки до розділу 4
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  Конституційно-правові засади організації та діяльності професійних спілок в Україні та країнах ЄС: порівняльно-правове дослідження