Кількість назв: 965
  1.2. Оперативно-розшукове забезпечення кримінального провадження
  1.3. Аналіз принципів застосування криміналістичних методик розслідування злочинів та їх екстраполяція у слідчу діяльність: практичний аспект
  1.4. Сучасний стан проблематики проведення негласних слідчих (розшукових) дій в світовій правовій практиці
  1.5. До питання про значення та класифікацію підготовчої діяльності до вчинення та приховування злочину
  РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ МЕТОДИ І ЗАСОБИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
  2.1. Кіберпростір як обстановка злочину
  2.2. Криміналістична класифікація злочинів, вчинених із використанням обстановки кіберпростору
  2.3. Криміналістичні методи опрацювання інформації: вербалізація, верифікація та валідація
  2.4. Сучасні підходи до використання мережі інтернет у виявленні та розслідуванні злочинів
  2.5. Застосування технологічного підходу до вивчення діяльності з розкриття та розслідування злочинів
  2.6. Діагностика факту дисимуляції вживання наркотичних та інших психоактивних речовин у підекспертних перед тестуванням на поліграфі
  2.7. Деякі питання судово-медичної ідентифікації особи за останками по кістках і м’яким тканинам
  РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ЗЛОЧИНІВ
  3.1. Особливості виявлення та розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом
  3.2. Актуальні проблеми розслідування і попередження деяких видів злочинів (за публікаціями в фРН)
  3.3. Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з одержанням неправомірної вигоди
  3.4. Почеркознавча експертиза в технології розслідування господарських злочинів: методично-організаційне забезпечення
  3.5. Особливості розслідування злочинів, пов’язаних із дитячою порнографією
  3.6. Класифікація злочинів, пов’язаних з фальсифікацією результатів виборів, та загальні питання протидії цим злочинам
  3.7. Методика розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов’язань
  3.8. Поняття та класифікація злочинів, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів
  3.9. Загальні положення технології вчинення та розслідування шахрайств у сфері обігу автотранспорту
  3.10. Криміналістичний аналіз рейдерських захоплень підприємств
  3.11. Оперативно-розшукова протидія злочинності у місцях позбавлення волі як окрема теорія оперативно-розшукової діяльності

  Криміналістичне забезпечення виявлення і розслідування злочинів