Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ І Теоретичні основи дослідження кримінальної відповідальності за безпосереднє втручання в діяльність із забезпечення правопорядку
  1.1. Поняття та загальна характеристика кримінальної відповідальності як форми реагування на вчинення злочину
  1.2. Методологічні засади дослідження кримінальної відповідальності за втручання в діяльність із забезпечення правопорядку
  1.3. Обґрунтованість криміналізації втручання в діяльність із забезпечення правопорядку
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. Безпосереднє втручання в діяльність із забезпечення правопорядку як підстава настання кримінальної відповідальності
  2.1. Об’єктивні ознаки безпосереднього втручання в діяльність із забезпечення правопорядку
  2.1.1. Об’єкт та предмет злочину
  2.1.2. Об’єктивна сторона
  2.2. Суб’єктивні ознаки втручання в діяльність із забезпечення правопорядку
  2.2.1. Суб’єкт злочину
  2.2.2. Суб’єктивна сторона злочину
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. Форми кримінальної відповідальності за втручання в діяльність із забезпечення правопорядку та звільнення від неї
  3.1. Засудження за втручання в діяльність із забезпечення правопорядку з обмеженнями статусу засудженої особи
  3.1.1. Засудження з призначенням покарання без звільнення від його відбування
  3.1.2. Засудження з призначенням покарання та звільненням від його відбування
  3.1.3. Засудження з призначенням інших обмежень
  3.2. Засудження без обмежень статусу засудженого
  3.2.1. Засудження без призначення покарання через неможливість вважати особу суспільно небезпечною (ч. 4 ст. 74 КК України)
  3.2.2. Засудження без призначення покарання у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (ч. 5 ст. 74 КК України)
  3.2.3. Засудження без призначення покарання через хворобу (ч. 2 ст. 84 КК України) та через відсутність можливості його застосування
  3.3. Звільнення від кримінальної відповідальності та можливість його застосування щодо суб’єкта злочину, передбаченого ст. 343 КК України
  Висновки до розділу 3
  ПІСЛЯМОВА
  ЛІТЕРАТУРА

  Кримінальна відповідальність за безпосереднє втручання у забезпечення правопорядку