Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ЗЛОЧИНІВ, ЯКІ ПОСЯГАЮТЬ НА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ (ДОСЛІДЖЕННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ УМИСНИХ ВБИВСТВ: МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ)
  Глава 1. Історико-правові та загальнотеоретичні аспекти встановлення кримінально-правової охорони життя людини в законодавстві країн романо-германської правової сім’ї
  1.1. Історико-правовий аспект розвитку кримінально-правової охорони життя людини на теренах сучасної України та взаємодії вітчизняного законодавства з правовими системами інших країн романо-германської правової сім’ї
  1.2. Загальна нормативістська характеристика законодавства країн романо-германської правової сім’ї, яким передбачається відповідальність за посягання на життя людини
  Література до вступу та глави 1
  Глава 2. Структурний аналіз злочинів проти життя людини у законодавстві країн романо-германської правової сім’ї
  2.1. Проблемні питання визначення родового, видового та безпосереднього об’єктів злочинів проти життя людини
  2.2. Дискусійні аспекти у розумінні об’єктивної та суб’єктивної сторін злочинів проти життя людини в країнах романо-германської правової сім’ї на прикладі «простого» умисного вбивства, необережного вбивства, доведення до самогубства, погрози вбивства
  2.3. Суб’єкт в системі злочинів проти життя людини в країнах романо-германської правової сім’ї
  Література до глави 2
  Глава 3. Кваліфіковані види вбивств (вбивства при обтяжуючих обставинах): порівняльне дослідження кримінального законодавства країн романо-германської правової сім’ї
  3.1. Загальна характеристика обставин, які кваліфікують (обтяжують) вбивство в законодавстві країн романо-германської правової сім’ї
  3.2. Проблеми кваліфікації вбивства при кваліфікуючих (обтяжуючих) обставинах, які відносяться до об’єктивних ознак злочину
  3.3. Проблеми кваліфікації вбивства при кваліфікуючих (обтяжуючих) обставинах, які відносяться до суб’єктивних ознак злочину
  Література до глави 3
  Глава 4. Привілейовані види вбивств: порівняльне дослідження кримінального законодавства країн романо-германської правової сім’ї
  4.1. Поняття та ознаки умисного вбивства, вчиненого в стані сильного душевного хвилювання
  4.2. Поняття та ознаки умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини
  4.3. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
  4.4. Інші види вбивств, вчинених при обставинах, які пом’якшують покарання
  Література до глави 4
  Глава 5. Відмежування злочинів проти життя людини від інших посягань на життя: порівняльне дослідження законодавства країн романо-германської правової сім’ї
  5.1. «Спеціальні» вбивства та інші злочини, пов’язані із посяганням на життя
  5.2. Санкції за злочини проти життя: обумовленість, структура, види
  Література до глави 5
  ВИСНОВКИ
  ВСТУП
  РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ
  Глава 1. Криміналістична класифікація умисних вбивств
  1.1. Теоретичні засади криміналістичної класифікації умисних вбивств
  1.2. Криміналістичні підстави та класифікація умисних вбивств
  Глава 2. Побудова видової методики розслідування умисних вбивств
  2.1. Криміналістичне визначення понять “розкриття” та “розслідування” злочинів
  2.2. Загальні принципи та організаційно-тактичні завдання розслідування умисних вбивств
  2.3. Теоретичні засади розробки видової методики розслідування умисних вбивств
  2.4. Структура та зміст видової методики розслідування умисних вбивств
  Глава 3. Криміналістична характеристика умисних вбивств
  3.1. Поняття та структура криміналістичної характеристики умисних вбивств
  3.2. Спосіб вчинення умисних вбивств
  3.3. Інсценування як спосіб приховування умисних вбивств
  3.4. Обстановка вчинення умисних вбивств і типові сліди злочину
  3.5. Особа злочинця та потерпілого
  Глава 4. Застосування спеціальних знань під час розслідування умисних вбивств
  4.1. Особливості участі спеціаліста на початковому етапі розслідування
  4.2. Види та особливості призначення судових експертиз
  4.3. Особливості оцінки висновків експерта та призначення комплексної експертизи
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ УМИСНИХ ВБИВСТВ
  Глава 1. Початковий етап розслідування вбивств, пов’язаних із розчленуванням трупа
  Глава 2. Початковий етап розслідування вбивств, вчинених на сексуальному ґрунті
  Глава 3. Початковий етап розслідування умисних вбивств матір’ю своєї новонародженої дитини
  Глава 4. Початковий етап розслідування вбивств на замовлення
  Глава 5. Початковий етап розслідування умисних вбивств, вчинених із застосуванням вибухових пристроїв (ВП)
  Глава 6. Початковий етап розслідування серійних вбивств (перспективні та концептуальні передумови)
  РОЗДІЛ 4. ТАКТИКА РОЗШУКУ І ЗАТРИМКИ ПІДОЗРЮВАНИХ І ОБВИНУВАЧУВАНИХ У СКОЄННІ УМИСНИХ ВБИВСТВ
  Глава 1. Поняття розшуку підозрюваних і обвинувачуваних
  1.1.Загальна характеристика пошукової діяльності оперативних підрозділів і органів досудового слідства
  1.2. Поняття і загальні положення тактики затримки підозрюваного й обвинувачуваного
  Глава 2. Тактика розшуку підозрюваного й обвинувачуваного
  2.1. Розшук злочинця на основі даних огляду місця події (злочину)
  2.2. Особливості тактики розшуку підозрюваного й обвинувачуваного, що ховається від кримінального переслідування
  2.2. Організація і проведення тактичних комбінацій по розшуку підозрюваного або обвинувачуваного
  Глава 3. Тактика затримки підозрюваного й обвинувачуваного
  3.1. Організація тактичної операції по затримці збройного підозрюваного або обвинувачуваного
  3.2. Особливості тактики затримки підозрюваного й обвинувачуваного, що знаходиться в укритті або вчиняє озброєний опір
  Висновки до розділу 4
  ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ

  Кримінально-правова характеристика та основи розслідування умисних вбивств