Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗАРУБІЖНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
  1.1. Категорії кримінально-правового захисту у законодавстві зарубіжних країн
  1.2. Кримінально-правовий захист фізичної особи у законодавстві континентальних країн: компаративістський аналіз
  1.3. Кримінально-правовий захист фізичної особи у законодавстві англо-американських країн: компаративістський аналіз
  РОЗДІЛ ІІ. НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
  2.1. Історія становлення та розвитку норм про кримінально-правовий захист на українських землях
  2.2. Сучасні проблеми українського інституту кримінально-правового захисту: напрямки вирішення
  2.3. Перевищення меж кримінально-правового захисту: складнощі законодавчого (національного) врегулювання
  РОЗДІЛ III. УЯВНИЙ ЗАХИСТ ТА ПОМИЛКА: ЇХ НАЦІОНАЛЬНА ТА ЗАРУБІЖНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ
  3.1. Порівняльно-правовий аналіз норм про помилку у кримінальному законодавстві зарубіжних країн
  3.2. Уявний захист (оборона) в українському кримінальному законодавстві
  3.3. Помилка у обставині, що виключає злочинність діяння: перспективи кримінально-правового закріплення
  ВИСНОВКИ
  ДОДАТКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  Кримінально-правовий захист фізичної особи: національна та зарубіжна регламентація