Кількість назв: 940
  1.2. Критерії виділення фінансового права в системі права України
  1.3. Фінансове право як фундаментальна галузь в системі права України
  1.4. Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. ВЗАЄМОДІЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА З КОНСТИТУЦІЙНИМ ТА АДМІНІСТРАТИВНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
  2.1. Конституційно-правові аспекти інтеграції фінансового права в систему права України
  2.2. Розмежування та взаємодія фінансового і адміністративного права України
  2.3. Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОДІЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА З ЦИВІЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ
  3.1. Розмежування та зв’язок фінансового і цивільного права
  3.2. Активна роль цивільного права у відношенні до фінансового права і сфери його дії
  3.3. Активна роль фінансового права у відношенні до цивільного права
  3.4. Висновки до розділу 3
  РОЗДІЛ 4. ВЗАЄМОДІЯ ФІНАНСОВОГО ПРАВА З ІНШИМИ ГАЛУЗЯМИ ПРАВА
  4.1. Розмежування і взаємозв’язок фінансового і трудового права
  4.2. Фінансове право і галузі права, що виконують у відношенні до нього охоронну функцію
  4.3. Висновки до розділу 4
  ВИСНОВКИ

  Місце фінансового права в системі права України: проблеми теорії і практики