Кількість назв: 965
  1.2. Поняття та ознаки адміністративних правовідносин як сфери правового впливу адміністративно-правових методів
  1.3. Методи адміністративного права: філософсько-правовий аналіз
  1.3.1. Метод адміністративного права як філософська та правова категорія
  1.3.2. Критерії ефективності методів адміністративного права
  РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ АДМІНІСТРАТИВНОГО-ПРАВА: РІЗНОВИДИ ТА ЇХ ЗМІСТ
  2.1. Систематика методів адміністративного права
  2.1.1. Класифікація методів адміністративного права: критерії та види
  2.1.2. Система методів адміністративного права: аналіз взаємозв’язків структурних елементів
  2.2. Основні та акцесорні методи адміністративного права
  2.2.1. Імперативний метод адміністративного права
  2.2.2. Диспозитивний метод адміністративного права
  2.2.3. Рекомендаційний та заохочувальний методи адміністративного права
  РОЗДІЛ 3. ЕФЕКТИВНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ОСОБИ НА ОСВІТУ)
  3.1. Імперативний метод адміністративного права у сфері освіти та його ефективність
  3.2. Диспозитивний та акцесорні методи у сфері освіти та їх ефективність
  РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДІВ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА (НА ПРИКЛАДІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ОСОБИ НА БЕЗПЕЧНЕ АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ)
  4.1. Імперативний метод адміністративного права у сфері охорони навколишнього природного середовища та його ефективність
  4.2. Диспозитивний та акцесорні методи у сфері охорони навколишнього природного середовища та їх ефективність
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Методи адміністративного права: питання теорії та практики