Кількість назв: 940
  а) метод вирішення казусів: опис
  б) метод вирішення казусів як педагогічний інструмент у юридичній освіті
  в) метод вирішення казусів в інтернаціоналізованій юридичній освіті
  г) значення методу вирішення казусів для законодавства
  2. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ ВИМІР ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ (Б. ШЛОЄР)
  а) юристи та правова держава
  б) конституційно-правові вимоги до юридичної роботи
  в) узаконення (легітимація) через обґрунтування
  3. ПРОБЛЕМА ЗВ’ЯЗКУ З ПРАКТИКОЮ У ЮРИДИЧНІЙ ОСВІТІ (Б. ШЛОЄР)
  а) що означає «практика» у навчанні?
  б) практична освіта шляхом юридичного стажування (референдаріату), у професійних училищах (академіях) тощо
  4. КОРОТКА ІСТОРІЯ МЕТОДУ ВИРІШЕННЯ КАЗУСІВ (НІМЕЧЧИНА) (Б. ШЛОЄР)
  ЧАСТИНА ІІ ОКРЕМІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ВИРІШЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ЗАДАЧ (КАЗУСІВ)
  1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (Б. ШЛОЄР)
  а) збірник законів для студентів
  б) підручники та коментарі, у яких висвітлюються конкретні норми та терміни
  2. ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ (Б. ШЛОЄР)
  а) робота із законом на занятті
  б) форми заняття для навчання із застосуванням методу вирішення казусів
  в) поняття норми права, її складові частини: «елементи юридичного складу норми» та «юридичний наслідок»
  3. РОЗРОБКА УМОВИ ЗАДАЧІ (Б. ШЛОЄР)
  a) зв’язок умови задачі із заняттям
  б) задачі з міжгалузевих питань
  в) самостійно розроблена задача
  г) справжня справа із засобів масової інформації
  ґ) задача, заснована на судовому рішенні
  д) педагогічні інструменти при складанні задачі
  е) помилки при складанні задачі
  4. СХЕМА ВИРІШЕННЯ СПРАВИ (І. ЛУКАЧ, В. ПОЄДИНОК)
  а) призначення і функції схеми вирішення справи
  б) загальні вимоги до схеми вирішення
  в) приклад: справа з поліцейського права
  5. ЕКСПЕРТНИЙ СТИЛЬ ТА СУДОВИЙ СТИЛЬ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА (В. ПОЄДИНОК)
  а) сутність і функції стилю вирішення справ
  б) експертний стиль: «Якщо – тоді»
  в) судовий стиль: «Це так, тому що»
  6. РОБОЧІ КРОКИ ДЛЯ НАДАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ВИСНОВКУ (В. ПОЄДИНОК)
  а) постановка питання
  б) визначення нормативних умов настання наслідку
  в) субсумція
  г) результат
  7. ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ З ОКРЕМИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА (В. ПОЄДИНОК)
  а) особливості вирішення задач з цивільного права
  б) особливості вирішення задач з кримінального права
  в) особливості вирішення задач з публічного (конституційного та адміністративного) права
  8. ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА (О. КОСІЛОВА)
  а) поняття та мета тлумачення норм права
  б) основні види тлумачення норм права
  в) рішення, що приймаються на розсуд (невизначені правові поняття)
  9. ОЦІНЮВАННЯ ВИРІШЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ЗАДАЧІ (КАЗУСУ) (І. ЛУКАЧ)
  а) мета оцінювання
  б) системний підхід в оцінці вирішення задач
  в) позначки для коригування
  ґ) альтернативне вирішення
  10. ОРГАНІЗАЦІЯ ІСПИТУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДУ ВИРІШЕННЯ ЮРИДИЧНИХ ЗАДАЧ (КАЗУСІВ) (Б. ШЛОЄР)
  ПРЕДМЕТНИЙ ТА ІМЕННИЙ ПОКАЗНИК

  Методика вирішення юридичних задач (казусів): теоретичні та практичні аспекти