Кількість назв: 940
  •   Розділ   1   •  КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ   НАПАДІВ НА ІНКАСАТОРІВ
  1.1. Характеристика діяльності з інкасації грошових коштів та інших матеріальних цінностей
  1.2. Криміналістична класифікація нападів на інкасаторів 
  1.3. Криміналістична характеристика нападів на інкасаторів 
  •   Розділ   2   •  ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ  РОЗСЛІДУВАННЯ НАПАДІВ НА ІНКАСАТОРІВ
  2.1. Обставини, які підлягають встановленню у кримінальних провадженнях про напади на інкасаторів 
  2.2. Типові криміналістичні ситуації, версії та засоби початкового етапу розслідування нападів на інкасаторів 
  2.3. Подальший етап розслідування нападів на інкасаторів: типові слідчі ситуації та засоби розслідування 
  •   Розділ   3   •  ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ   ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ   ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ НАПАДІВ   НА ІНКАСАТОРІВ
  3.1. Огляд місця події під час розслідування нападів на інкасаторів 
  3.2. Тактичні особливості допиту потерпілих, свідків і підозрюваних при розслідуванні нападів на інкасаторів 
  3.3. Особливості тактики обшуку та окремих судових експертиз при розслідуванні нападів на інкасаторів 
  ВИСНОВКИ 
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
  •   ДОДАТКИ   •
  Додаток А АНКЕТА 
  Додаток Б Підсумкові показники за результатами анкетування респондентів 
  Додаток В Анкета з узагальнення кримінальних проваджень за ст.ст. 186, 187, 257 КК України 

  Методика розслідування нападів на інкасаторів