Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1. Поняття «подарунок» в українському законодавстві
  1.1. Еволюція поняття «подарунок» в антикорупційному законодавстві України
  1.2. Види подарунків за антикорупційним законодавством України
  1.3. Співвідношення поняття «подарунок» з іншими суміжними поняттями
  РОЗДІЛ 2. Класифікація предметів подарунку в антикорупційному законодавстві України
  2.1. Грошові кошти
  2.2. Рухомі речі (рухоме майно)
  2.3. Нерухомі речі (нерухоме майно, нерухомість) як предмет подарунка
  2.4. Цінні папери
  2.5. Нематеріальні активи
  2.6. Переваги, пільги, послуги
  РОЗДІЛ 3. Суб’єкт та суб’єктивна сторона порушення обмеження щодо одержання подарунків
  3.1. Суб’єкти, на яких поширюються обмеження щодо одержання подарунків
  3.2. Суб’єктивна сторона порушень обмеження щодо одержання подарунків
  РОЗДІЛ 4. Особливості декларування подарунків та дотримання інших вимог фінансового контролю
  4.1. Порядок відображення подарунків в електронних деклараціях
  4.2. Особливості заповнення окремих розділів електронних декларації при отриманні подарунків
  РОЗДІЛ 5. Особливості оподаткування дарунків в Україні
  РОЗДІЛ 6. Відповідальність за порушення заборон та обмежень щодо одержання подарунків
  РОЗДІЛ 7. Міжнародні стандарти обмеження одержання подарунків
  7.1. Міжнародно-правові основи обмеження одержання подарунків
  7.2. Правове регулювання обмеження одержання подарунків у зарубіжних країнах
  РОЗДІЛ 8. Правові позиції національних судів у справах щодо притягнення осіб до відповідальності за ст. 172-5 КУпАП
  РОЗДІЛ 9. Порядок дій особи у разі виявлення чи отримання нею матеріальних чи нематеріальних активів, що можуть бути неправомірною вигодою або подарунком
  Висновки
  Додатки
  Список використаних джерел

  Науково-методичні рекомендації з питань обмеження одержання подарунків (для поліцейських, прокурорів, державних службовців та посадових і службових осіб Національної поліції України і органів прокуратури України)