Кількість назв: 940
  2 Обмеження щодо одержання подарунків особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
  2.1 Подарунок: нормативне визначення, відмежування від суміжних понять
  2.2 Різновиди подарунків за законодавством України
  2.2.1 «Заборонені подарунки»
  2.2.2 «Подарунки, щодо одержання яких встановлені обмеження»
  2.2.3 «Дозволені подарунки»
  2.2.4 «Офіційні подарунки»
  2.3 Запобігання одержання та правила поводження із подарунками
  2.3.1 Подорожі публічних службовців та основні засади запобігання їх неправомірного використання
  2.4 Відповідальність за порушення заборон та обмежень щодо одержання подарунків
  3 Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
  3.1 Специфічні ознаки обмеження після припинення діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, та їх закріплення у законодавстві
  3.2 Правові наслідки недотримання обмеження після припинення діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
  3.3 Довід закріплення обмеження після припинення діяльності, пов’язаної із виконанням функцій публічної служби, у законодавстві зарубіжних країн та основні пріоритети його запозичення для України
  4 Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
  4.1 Основний зміст та специфіка нормативного закріплення засад обмеження
  4.2 Відповідальність за порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
  Висновки
  Список рекомендованих джерел

  Обмеження для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, як засіб запобігання виникнення конфлікту приватного та публічного інтересів: правовий аспект