Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЇ «ГРУБЕ ПОРУШЕННЯ ТРУДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ»
  1.1. Трудові обов’язки працівника: юридична природа й види
  1.2. Визначення й суттєві ознаки категорії «грубе порушення трудових обов’язків»
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. КОМПАРАТИВІСТСЬКЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У ВИПАДКУ ОДНОРАЗОВОГО ГРУБОГО ПОРУШЕННЯ ТРУДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ
  2.1. Історико-правова ґенеза нормативного забезпечення звільнення працівника у випадку одноразового грубого порушення ним трудових обов’язків в Україні
  2.2. Зарубіжний досвід правового регулювання звільнення працівника у випадку одноразового грубого порушення трудових обов’язків
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У ВИПАДКУ ОДНОРАЗОВОГО ГРУБОГО ПОРУШЕННЯ ТРУДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ: СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМКИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
  3.1. Суб’єкти звільнення у випадку одноразового грубого порушення трудових обов’язків
  3.2. Процедура розірвання трудового договору у випадку одноразового грубого порушення трудових обов’язків
  Висновки до розділу 3
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Одноразове грубе порушення трудових обов’язків як підстава розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця