Кількість назв: 965
  1.2. Історичні аспекти становлення та розвитку адміністративно-правового регулювання штабної діяльності в Україні
  1.3. Принципи адміністративно-правового регулювання штабної діяльності в органах внутрішніх справ України
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШТАБНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ
  2.1. Штабна діяльність органів внутрішніх справ України як об’єкт адміністративно-правових відносин
  2.2. Адміністративно-правовий статус штабів органів внутрішніх справ
  2.3. Форми і методи адміністративної діяльності штабів органів внутрішніх справ України
  2.4. Зарубіжний досвід діяльності штабів в органах внутрішніх справ
  Висновки до розділу 2
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Оптимізація і ефективність адміністративно-правового регулювання штабної діяльності в органах внутрішніх справ України