Кількість назв: 940
  1.2. Поняття та види колегіальних суб’єктів публічної адміністрації
  1.2.1. Державні колегіальні суб’єкти публічного адміністрування
  1.2.2. Недержавні колегіальні суб’єкти публічної адміністрації (органи місцевого самоврядування та суб’єкти делегованих повноважень)
  1.3. Рішення, дії та бездіяльність колегіальних суб’єктів публічної адміністрації як предмет оскарження в порядку адміністративного судочинства
  Розділ 2. УЧАСТЬ КОЛЕГІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ ТА ПУБЛІЧНО-ПРАВОВІ СПОРИ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ ЇХ РІШЕНЬ, ДІЙ ТА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ
  2.1. Підстави та форми участі колегіальних суб’єктів публічної адміністрації в адміністративному судочинстві
  2.2. Колегіальні суб’єкти публічної адміністрації в адміністративному судочинстві як учасники справи
  2.3. Суб’єкти адміністративного процесу у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної адміністрації
  2.4. Сутність та види публічно-правових спорів щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної адміністрації
  Розділ 3. ЗМІСТ І ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ТА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕГІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
  3.1. Форми адміністративного судочинства під час розгляду справ щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної адміністрації та порядок проходження таких справ в адміністративних судах
  3.2. Повноваження адміністративного суду у справах, відповідачами у яких є колегіальні суб’єкти публічної адміністрації
  3.2.1. Особливості повноважень адміністративного суду у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної адміністрації
  3.2.2. Особливості повноважень адміністративного суду у справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної адміністрації у спорах щодо правовідносин, пов’язаних із виборчим процесом чи процесом референдуму
  3.3. Процесуальний розсуд суду за результатами оцінки рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної адміністрації
  3.4. Судові рішення за наслідками розгляду та вирішення адміністративних справ щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної адміністрації
  Розділ 4. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ У СПРАВАХ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ТА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕГІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
  4.1. Особливості виконання судових рішень у адміністративних справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної адміністрації
  4.2. Судовий контроль за виконанням судових рішень у адміністративних справах, відповідачами у яких є колегіальні суб’єкти публічної адміністрації
  4.3. Відповідальність за невиконання судових рішень у адміністративних справах щодо оскарження рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної адміністрації
  4.4. Удосконалення виконання судових рішень в адміністративних справах колегіальними суб’єктами публічної адміністрації
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Оскарження в адміністративному судочинстві рішень, дій та бездіяльності колегіальних суб’єктів публічної адміністрації: проблеми теорії і практики