Кількість назв: 940
  ЛЕКЦІЯ 2. Універсальні міжнародно-правові стандарти прав людини та їх нормативне забезпечення
  ЛЕКЦІЯ 3. Міжнародні контролюючі органи за дотриманням міжнародних стандартів з прав людини
  ЛЕКЦІЯ 4. Європейська система захисту прав людини
  ЛЕКЦІЯ 5. Регіональні механізми захисту прав людини (Міжамериканська, Африканська, Ісламська системи захисту прав людини)
  ЛЕКЦІЯ 6. Обмеження прав та свобод людини. Права та свободи людини в умовах надзвичайного стану
  ЛЕКЦІЯ 7. Права людини під час збройних конфліктів
  ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
  ТЕМА 1. Основи теорії прав людини
  ТЕМА 2. Універсальні міжнародно-правові стандарти прав людини та їх нормативне забезпечення
  ТЕМА 3. Міжнародні контролюючі органи за дотриманням міжнародних стандартів з прав людини
  ТЕМА 4. Європейська система захисту прав людини
  ТЕМА 5. Регіональні механізми захисту прав людини (Міжамериканська, Африканська, Ісламська системи захисту прав людини)
  ТЕМА 6. Обмеження прав та свобод людини. Права та свободи людини в умовах надзвичайного стану
  ТЕМА 7. Права людини під час збройних конфліктів
  ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК (ЗАЛІК)
  РЕСУРСИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У СФЕРІ ОСНОВ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ
  ДОДАТКИ
  Загальна декларація прав людини (Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року)
  Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (прийнятий Генеральною Асамблеєю Організації Об’єднаних Націй 16 грудня 1966 року і набрав чинності 23 березня 1976 року.)
  Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права (Про приєднання до Факультативного протоколу див. Постанову ВР № 582-XII (582-12) від 25.12.90)
  Другий Факультативний протокол до Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, що стосується скасування смертної кари Прийнятий резолюцією 44/128 Генеральної Асамблеї від 15 грудня 1989 року
  Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права (Міжнародний пакт ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР № 2148-VIII (2148-08) від 19.10.73)
  КОНВЕНЦІЯ про захист прав людини і основоположних свобод (дата підписання: 04.11.1950)
  Загальна стаття з всіх чотирьох Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12.08.1949 р
  Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року
  Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв збройних конфліктів неміжнародного характеру (Протокол II), від 8 червня 1977 року

  Основи міжнародно-правових стандартів прав людини