Кількість назв: 942
  1.2. Сутність і місце перегляду судових рішень адміністративних судів України як конституційної гарантії судового захисту 
  1.3. Нормативно-правова регламентація інституту перегляду судових рішень адміністративних судів 
  1.4. Принципи перегляду судових рішень адміністративних судів 
  Висновки до розділу 1 
  Розділ 2  СТАДІЇ ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ   АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ 
  2.1. Особливості перегляду судових рішень адміністративних судів у порядку апеляційного та касаційного провадження 
  2.2. Підстави і порядок перегляду судових рішень адміністративних судів за нововиявленими обставинами 
  2.3. Особливості перегляду рішень адміністративних судів по окремим категоріям адміністративних справ 
  Висновки до розділу 2 
  Розділ 3  ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕГЛЯДУ   СУДОВИХ РІШЕНЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ   ЯК КОНСТИТУЦІЙНОЇ ГАРАНТІЇ СУДОВОГО ЗАХИСТУ 
  3.1. Зарубіжний досвід перегляду судових рішень і можливості його використання під час здійснення адміністративного судочинства України 
  3.2. Вирішення проблем організації діяльності органів судової влади в аспекті перегляду рішень адміністративних судів 
  Висновки до розділу 3 
  ВИСНОВКИ 
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

  Перегляд рішень адміністративних судів як конституційна гарантія судового захисту