Кількість назв: 940
  1.2 Поняття, правова природа, види та межі повноважень слідчого при обранні, зміні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження
  1.3 Слідчий як суб’єкт доказування при обранні, зміні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження
  Розділ 2. Самостійні повноваження слідчого при обранні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження
  2.1 Повноваження слідчого при здійсненні затримання особи без ухвали слідчого судді та звільненні затриманої особи
  2.2 Повноваження слідчого при здійсненні виклику та при неприбутті особи на виклик
  2.3 Повноваження слідчого при здійсненні тимчасового вилучення майна та його поверненні
  2.4 Повноваження слідчого при тимчасовому вилученні документів, що посвідчують користування спеціальним правом
  Розділ 3. Повноваження слідчого при обранні, зміні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовуються за ухвалою слідчого судді
  3.1 Складання слідчим клопотань про обрання, зміну та скасування заходів забезпечення кримінального провадження
  3.2 Участь слідчого у судовому розгляді клопотань про обрання, зміну та скасування заходів забезпечення кримінального провадження
  3.3 Виконання слідчим ухвали слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження
  ВИСНОВКИ
  ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТОК

  Повноваження слідчого при обранні, зміні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження: доктрина і практика