Кількість назв: 965
  ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
  САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  РЕСУРСИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПІД ЧАС ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ
  ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ

  Повноваження слідчого судді