Кількість назв: 965
  ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
  Тема 1. Теоретичні засади вчення про людину та її права в Україні
  Тема 2. Права людини і права громадянина: зміст та класифікація. Права особистості
  Тема 3. Конституційно- правове становище особистості
  Тема 4. Закріплення прав людини в Україні в основоположних актах ХХ століття. Порушення прав людини в СРСР
  Тема 5. Принципи конституційно- правового становища особистості
  Тема 6. Конституційні права і свободи людини і громадянина
  Тема 7. Юридичні гарантії реалізації та захисту конституційних прав і свобод особистості
  Тема 8. Конституційні обов’язки людини і громадянина
  ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

  Права людини в Україні