Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ I ПРИВАТНА ОСОБА ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ ПАНДЕМІЇ
  1.1. Людина, громадянин, приватна особа
  1.2. Приватна особа і приватні/цивільні та публічні/адміністративні засоби досягнення мети карантину
  1.3. Адміністративно-правові засоби впливу на поведінку приватної особи в умовах карантину
  1.4. Функціональні аспекти цивільного та приватного права під час пандемії
  1.5. Реалізація суб’єктивних цивільних прав особи в умовах пандемії
  РОЗДІЛ ІІ ПРОБЛЕМА ОБМЕЖЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ
  2.1. Суспільний інтерес як критерій обмеження прав людини та боротьба із пандемією
  2.2. Інформаційна гігієна під час карантину: правовий вимір
  2.3. Свобода релігії в умовах пандемії
  2.4. Карантинні заходи у розрізі економічних свобод та конституційних засад підприємництва
  2.5. Особливості захисту права приватної власності в умовах надзвичайного стану: аналіз практики ЄСПЛ
  РОЗДІЛ ІІІ ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА І ПАНДЕМІЯ
  3.1. Особисті немайнові права особи в період пандемії: проблеми забезпечення
  3.2. Окремі проблеми захисту персональних даних в умовах пандемії
  3.3. Зловживання цивільним правом та право на інформацію
  3.4. Реалізація права на освіту в умовах пандемії
  РОЗДІЛ IV ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ
  4.1. Оголошення карантину у зв’язку із пандемією як форс-мажорна обставина
  4.2. Електронні договори в умовах карантину
  4.3. Розсуд при здійсненні цивільних прав в умовах пандемії
  4.4. Орендні відносини в період пандемії
  4.5. Житлові відносини і карантин
  4.6. Права спортсменів і кіберспортсменів в умовах пандемії
  РОЗДІЛ V ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ МЕДИЧНОЇ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  5.1. Договір керованого доступу в умовах пандемії: переваги та недоліки
  5.2. Особливості надання медичних послуг в умовах пандемії
  5.3. Примусове ліцензування в сфері інтелектуальної власності щодо лікарських засобів: світовий досвід
  РОЗДІЛ VI ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШЛЮБНО-СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН
  6.1. Окремі аспекти дистанційного укладення та припинення шлюбу в період пандемії
  6.2. Захист прав дитини в умовах пандемії
  РОЗДІЛ VII ПРОБЛЕМИ НОТАРІАЛЬНОЇ ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
  7.1. Проблеми вчинення нотаріальних дій під час карантину
  7.2. Відправлення правосуддя в умовах запровадження карантину
  ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Права приватної особи в умовах пандемії COVID-19: проблеми здійснення і захисту