Кількість назв: 965
  1.2. Вроджена потреба до продовження роду як фундаментальний базис права людини на репродуктивне відтворення
  1.3. Методологічні засади дослідження права людини на репродуктивне відтворення
  Висновки до Розділу 1
  РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ ПРАВА ЛЮДИНИ НА РЕПРОДУКТИВНЕ ВІДТВОРЕННЯ
  2.1. Поняття та ознаки права людини на репродуктивне відтворення, його співвідношення з репродуктивними правами
  2.2. Зміст права людини на репродуктивне відтворення
  2.3. Місце права людини на репродуктивне відтворення та його співвідношення з іншими правами людини
  2.4. Принципи реалізації права людини на репродуктивне відтворення
  2.5. Гарантії та форми захисту права людини на репродуктивне відтворення
  Висновки до Розділу 2
  РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА НА РЕПРОДУКТИВНЕ ВІДТВОРЕННЯ У ІНОЗЕМНОМУ ПРАВІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
  3.1. Генезис закріплення права людини на репродуктивне відтворення у міжнародно-правових актах
  3.2. Порівняльно-правовий аналіз регулювання права людини на репродуктивне відтворення та пов’язаних із ним прав у законодавстві зарубіжних держав
  3.3. Регулювання права людини на репродуктивне відтворення та окремих правомочностей, які складають його зміст, у законодавстві України
  3.4. Шляхи удосконалення законодавства України у сфері правового регулювання права людини на репродуктивне відтворення
  Висновки до Розділу 3
  РОЗДІЛ 4. ОБСЯГ ЗДІЙСНЕННЯ ЛЮДИНОЮ ОКРЕМИХ ПРАВОМОЧНОСТЕЙ У РЕПРОДУКТИВНІЙ СФЕРІ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ
  4.1. Державна політика у сфері народонаселення як важливий чинник реалізації людиною права на репродуктивне відтворення та пов’язаних з ним репродуктивних прав
  4.2. Співвідношення права на життя та права на репродуктивний вибір при штучному перериванні вагітності або відмови від імплантації ембріона
  4.2.1. Право на штучне переривання вагітності та редукції ембріона при здійсненні репродуктивного вибору та його співвідношення з правом на життя
  4.2.2. Право на відмову від імплантації ембріона при здійсненні репродуктивного вибору та його співвідношення з правом на життя
  4.3. Право на клонування та особливості втручання у геном людини при її репродуктивному відтворенні
  Висновки до Розділу 4
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Право на репродукцію (відтворення) у системі основоположних прав людини: конституційно-правове дослідження