Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1. ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПІДСТАВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ
  1.1 Забезпечення і захист права особи на доступ до публічної інформації як предмет дослідження науки адміністративного права і процесу
  1.2 Історія розвитку національного законодавства з питань реалізації права на доступ до публічної інформації
  1.3 Сучасні методологічні підходи до дослідження забезпечення та судового захисту права особи на доступ до публічної інформації
  Висновки до першого розділу
  РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА ПРОЦЕДУРНО-ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  2.1 Публічна інформація: поняття, ознаки, види
  2.2 Суб’єкти суспільних відносин у сфері доступу до публічної інформації
  2.3 Особливості реалізації права на доступ до публічної інформації
  Висновки до другого розділу
  РОЗДІЛ 3. ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  3.1 Юрисдикція адміністративних судів та підсудність справ щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника публічної інформації
  3.2 Умови реалізації права на звернення до адміністративного суду
  3.3 Відкриття провадження в справі
  Висновки до третього розділу
  РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВАДЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ РОЗПОРЯДНИКІВ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  4.1 Підготовка справи до судового розгляду
  4.2 Судовий розгляд
  4.3 Ухвалення судового рішення та виконання постанови суду першої інстанції
  Висновки до четвертого розділу
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Право особи на доступ до публічної інформації: адміністративно-правове забезпечення і захист