Кількість назв: 965
  1.2. Допоміжні репродуктивні технології: співвідношення приватноправових і публічно-правових засад
  1.3. Тенденції розвитку правового регулювання допоміжних репродуктивних технологій у вітчизняному та зарубіжному адміністративному законодавстві
  РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  2.1. Поняття, зміст та інструменти адміністративно-правового регулювання допоміжних репродуктивних технологій
  2.2. Система суб’єктів адміністративно-правового регулювання допоміжних репродуктивних технологій
  2.3. Функції та повноваження органів державної влади у сфері адміністративно-правового регулювання допоміжних репродуктивних технологій
  РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОПОМІЖНИХ РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
  3.1. Проблеми законодавства у сфері допоміжних репродуктивних технологій в Україні
  3.2. Стан та перспективи гармонізації українського законодавства про допоміжні репродуктивні технології з нормами міжнародного права та права ЄС
  3.3. Напрями удосконалення адміністративно-правового регулювання допоміжних репродуктивних технологій
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Правове регулювання відносин у сфері допоміжних репродуктивних технологій