Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ»
  1.1. Тематичний план дисципліни (денна форма навчання)
  1.2. Тематичний план дисципліни (заочна форма навчання)
  РОЗДІЛ 3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВЕ ПРАВО»
  1.1. Тематичний план дисципліни (денна форма навчання)
  1.2. Тематичний план дисципліни (заочна форма навчання)
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

  Методичні рекомендації з організації семінарських, практичних завдань та самостійної роботи з навчальних дисциплін «Адміністративне право», «Запобігання та протидія домашньому насильству» та «Фінансове право»