Кількість назв: 940
  1.2 Організація адміністративного судочинства в Україні
  РОЗДІЛ 2. Сучасні європейські стандарти судочинства та можливість їх запровадження в Україні
  2.1 Характеристика європейського адміністративного простору та можливість дії його принципів на території України
  2.2 Принципи здійснення судочинства у європейському адміністративному просторі
  2.3 Принципи системи адміністративного судочинства в Україні як складової загального європейського адміністративного простору
  РОЗДІЛ 3. Характеристика процесуальної діяльності адміністративного суду
  3.1 Стадії розгляду та вирішення публічно-правових спорів у порядку адміністративного судочинства
  3.2 Категорії адміністративних справ та види судових рішень
  3.3 Питання виконання рішення судів в Україні
  РОЗДІЛ 4. Гармонізація публічних правовідносин між державою та суспільством як напрям оптимізації діяльності системи адміністративних судів в Україні
  4.1 Принципи адміністративного права щодо діяльності публічної адміністрації в країнах Європейського Союзу та України
  4.2 Забезпечення незалежності судової влади як гарантія реалізації концепції правової держави
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ

  Принципи діяльності адміністративного суду в Україні в аспекті імплементації європейських стандартів судочинства