Кількість назв: 965
  1.2. Сутність та характерні риси провадження в справах про проступки
  1.3. Ґенеза адміністративно­ правового регулювання у сфері провадження в справах про проступки
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ПРОСТУПКИ
  2.1. Система та правовий статус суб’єктів, уповноважених розглядати справи про проступки
  2.2. Стадії провадження в справах про проступки
  2.3. Особливості застосування заходів забезпечення провадження в справах про проступки
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО ПРОСТУПКИ
  3.1. Шляхи перейняття позитивного закордонного досвіду у сфері провадження в справах про проступки
  3.2. Систематизація законодавства щодо провадження в справах про проступки
  Висновки до розділу 3
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТОК
  SUMMARY

  Провадження в справах про проступки